Pasta er en plastisk, deigaktig masse. Mange næringsmidler og kosmetiske, farmasøytiske og kjemisk-tekniske preparater produseres i form av pastaer.