Beltemaling er skipsmalinger til bruk mot korrosjon langs skrogets vannlinje.