Tapsmodul, fysisk størrelse som brukes i forbindelse med viskoelastiske materialers dynamikk. Se viskoelastisitet.