Ammoksidasjon, kjemisk reaksjonstype basert på katalytisk, oksidativ omsetning av metylgrupper med ammoniakk slik at det dannes nitrilgrupper. Teknisk viktig reaksjon, spesielt ved fremstilling av akrylnitril fra propylen, se akrylnitril.