Parylen, plast som særlig brukes som elektrisk isolerende overflatebelegg i elektronikk. Den påføres ved sublimasjon og spalting av dimeren til en reaktiv monomer som danner polymer (poly-p-xylylen eller derivater av denne) direkte på overflaten.