Harpiksestere, estere av harpikssyrer, vanligvis av abietinsyre (kolofoniumestere) eller kjemisk modifisert abietinsyre. De brukes bl.a. som tilsetning til lim, lakker og trykkfarger. Både estere og salter av harpikssyrer kalles resinater.