Etylen-propylen-kopolymerer, en gruppe kopolymerer der noen er av plasttype og andre av gummitype. De produseres industrielt ved at etylen og propylen polymeriseres sammen (kopolymeriseres). Om kopolymerer av etylen med relativt små mengder propylen (eller andre monomerer) og av propylen med små mengder etylen, se polyetylen og polypropylen. En viktig kopolymer hvor etylen og propylen har kopolymerisert i omtrent like mengder, er etylen-propylen-gummi.