Epoksiderte oljer, oljeaktige væsker som særlig blir brukt i plast av polyvinylkloridtypen (PVC), hvor de fungerer både som myknere og som stabilisatorer mot avspaltning av hydrogenklorid. De fremstilles av umettede fete oljer ved reaksjon med en persyre, idet denne innfører epoksygrupper der fettsyrenes dobbeltbindinger (umettetheten) sitter.