Oljekitt er et kitt med bindemiddel som helt eller delvis består av en fet olje, for eksempel linolje.