Tjæremaling, maling på tjærebasis. Rene steinkulltjære-malinger brukes til rustbeskyttelse og mot fuktighet. Kombinerte typer med klorkautsjuk, epoksy-, uretan- eller vinylharpikser brukes som undervannsprimere til båter, tanker o.l. Tretjære blir mer brukt til konserverende tjærebeis for utendørs treverk, undertiden i blanding med linolje.