Butadiengummi, syntetisk gummitype som fremstilles ved polymerisasjon av butadien, og som kan vulkaniseres på samme måte som naturgummi. Det internasjonale symbolet for butadiengummi er BR. Den opprinnelige kommersielle butadiengummi fra 1920–30-årene (se buna) hadde mindre gode egenskaper. I dag fremstilles derimot butadiengummi med enda bedre elastisitet og slitasjebestandighet enn naturgummi takket være nyere katalysatortyper som gir butadiengummi-molekylene en mye mer regelmessig kjedestruktur (1,4-polybutadien). Det meste av butadiengummien blir brukt i bildekk, men da i blanding med andre gummityper fordi butadiengummien alene ville gi mindre godt veigrep og lavere rivestyrke.