Diengummi, fellesbetegnelse på gummityper som er fremstilt ved polymerisasjon av diener alene eller sammen med mindre mengder andre monomerer, f.eks. butadiengummi, isoprengummi (syntetisk naturgummi), kloroprengummi, styren-butadien-gummi og nitrilgummi.