Polyfenylensulfid, symbol PPS, høytemperaturbestandig, krystallinsk polymer som brukes i termoplast til tekniske artikler og som kjemikalieresistent belegg på metaller. Den er formbestandig til ca. 300 °C og brytes ikke ned før ved nærmere 500 °C.