Polyakrylamid, vannløselig polymer av akrylsyrens amid (akrylamid). Den blir brukt bl.a. som tykningsmiddel, som flokkuleringsmiddel ved vannrensing og i form av vandige geler (fornettede kopolymerer av akrylamid) til atskillelse av biologiske stoffer som f.eks. proteiner ved gelelektroforese. Vann tyknet med delvis hydrolysert polyakrylamid kan i enkelte tilfelle brukes til injeksjon i oljereservoarer for å øke oljeutvinningsgraden. Brukes også som tetningsstoff ved vanninntrengning i tunneler o.l.