Maleinatharpikser, syntetiske harpikser som vanligvis er harde, lyse og lysbestandige. De blir brukt i lakk, trykkfarger m.m. De fremstilles ved kjemisk addisjon av maleinsyreanhydrid til harpikssyrer (f.eks. abietinsyre) og forestring av produktet med flerverdige alkoholer (f.eks. glyserol).