Nitrosogummi, syntetisk gummitype med meget høy kjemisk motstandsdyktighet, gode lavtemperaturegenskaper og liten svelling i hydrokarboner. Ikke brennbar. Kjemisk er nitrosogummi kopolymerer av trifluornitrosometan og fluorerte alkener (f.eks. tri- eller tetrafluoretylen) og brukes noe til spesielle formål.