Mastisering, mekanisk bearbeiding av et materiale slik at det brytes ned. Betegnelsen brukes i gummiindustrien om en forbehandling av rågummi på møller eller i annet maskineri slik at den får den nødvendige plastisitet (flyteevne) til å kunne blandes med de forskjellige fyllstoffer, vulkaniseringsmidler m.m. Ved mastiseringen skjer det en viss mekanokjemisk nedbrytning av kautsjukens molekyler. Prosessen blir gjerne påskyndet ved tilsetning av mastiseringsmidler som tioler o.l. I maling- og lakkindustrien foretas av og til en mastisering av spesielt harde kopaler.