Heftgrunn, i malerfaget strøk som påføres for å bedre heften av en maling til underlaget eller mellom to forskjellige malingstrøk.