Styren-akrylnitril-kopolymerer er en type termoplastiske kopolymerer (plaststoffer) som mest blir brukt som modifisert polystyren.