Addisjonspolymerisasjon er innen kjemi en polymerisasjon som foregår ved en ren addisjonsreaksjon.