Overtrykkslakk, lakk for påføring på trykksaker. Brukes bl.a. for å gi overflaten glans og for å beskytte trykkfargen mot utgnidning. Lakkene blir gjerne påført via egne lakkeringsverk i boktrykk- og offsetpressene.