Trimer, (av tri- og -mer), kjemisk forbindelse hvis molekyler er dannet ved kjemisk sammenbinding av tre molekyler av en enklere forbindelse (monomer). Trimerer tilhører de såkalte oligomerer.