Termoforming, varmforming, forming av et oppvarmet halvfabrikat av et termoplastisk materiale. Om termoforming av plast, se plast.