Isoprengummi, syntetisk gummitype som fremstilles ved polymerisasjon av isopren. Denne polymeren har en meget regelmessig molekylstruktur (cis- 1,4-polyisopren), praktisk talt identisk med strukturen til kautsjuk (naturgummi), og den kalles derfor av og til «syntetisk naturgummi». Prisen har stort sett vært noe høyere enn for naturgummi, men kvaliteten er jevnere og den kan også ha andre bearbeidingstekniske fordeler, slik at den brukes som delvis erstatning for naturgummi i en del produkter, f.eks. i bildekk. Den brukes også i produkter der høy renhet er av spesiell betydning.