Fortynningsmidler, faste, flytende eller gassformige stoffer som brukes til å gjøre faste eller flytende løsninger eller gassformige blandinger mindre konsentrerte. I kjemisk-tekniske produkter som maling, lakk, lim osv. brukes fortynningsmidler også ofte for å gjøre produktet mer tyntflytende, og de kalles da gjerne tynnere (tynningsmidler).