Resinater, harpiksestere eller salter av harpikssyrer. Alkalisaltene kalles harpikssåpe. Kobolt- og manganresinater blir brukt som tørremidler (sikkativer) for tørrende oljer og alkyder.