Antiozonanter, stoffer som effektivt forhindrer angrep av ozon. Antiozonanter er særlig aktuelle som tilsetning til gummiprodukter som bildekk, slanger, pakninger, fottøy m.v., idet disse ellers lett ville få ødeleggende sprekker når de i belastet eller bøyd tilstand utsettes for luftens ozon. Vanlige antiozonanter for gummi er visse aromatiske aminer. Det tilsettes også ofte parafinvoks som vandrer ut til gummiens overflate og gir et beskyttende belegg.