grunning

Grunning, ett eller flere malingstrøk som har til oppgave å dekke, tette eller jevne ut underlaget og gi bedre adhesjon for de etterfølgende strøk av maling, lakk eller lim. Ved grunning av metalloverflater skal grunningen også beskytte mot korrosjon.

På treverk o.l. brukes ofte fortynnet maling som grunning, idet denne trenger bedre inn i porene enn den ufortynnede maling, samtidig som den gir god forankring for påfølgende strøk.

Primere

På stål og andre metaller kan korrosjonsfare og dårlig adhesjon fordre grunninger av spesiell karakter, de betegnes ofte primere (uttales praimere).

Primere kan være en- eller tokomponentgrunninger med rusthindrende pigmenter som mønje, jernoksid, kalsiumplumbat, sinkkromater, sinkfosfat eller metallisk sinkpulver, og med bindemidler som f.eks. alkyder, epoksyharpikser, klorkautsjuk, vinylharpikser eller løselige silikater. Særlig de sinkpulverrike malinger er meget effektive og atskillig brukt som shopprimere, dvs. primere som påføres allerede i verkstedet (eng. shop) for å hindre korrosjon under lagringen og viderebearbeidingen til ferdigprodukt.

En spesiell og meget anvendt type primer, særlig for stål, sink og aluminium, er etsprimer (etsgrunnmaling, wash primer). Den vanligste av disse er en tokomponentprimer der den ene komponenten inneholder sinktetraoksokromat med en alkoholisk løsning av polyvinylbutyral som bindemiddel og den andre fosforsyre i fortynnet alkohol. Syren etser metalloverflaten og gir en korrosjonsbeskyttende fosfatering av denne, mens syren og kromatet bevirker herding og forankring av bindemiddelet. Dette gir beskyttelse for fosfatsjiktet og god adhesjon for det påfølgende maling- eller lakkstrøk. Krombaserte primere vil gradvis bli forbudt og utfaset av miljøårsaker.

En slik etsprimer regnes ofte som en forbehandling av metallet mer enn som en grunning og fordrer vanligvis et tilleggsstrøk av en sterkere og mer pigmentert grunning. De shopprimere som er mest brukt er av denne typen, men forsterket ved tilsetning av fenol- og/eller epoksyharpikser og jernoksidpigmenter, og de trenger da ikke noe slikt ekstra grunningsstrøk.

De tokomponentprimere som er nevnt, og som er basert på kjemiske reaksjoner mellom komponentene og eventuelt med underlaget, kalles reaksjonsprimere.

En annen type primer som særlig benyttes på metaller og glass er basert på visse typer silaner. Dette er molekyler der den ene delen av molekylet binder seg til metall- eller glassoverflaten, mens den andre delen av det samme molekylet kan bindes til det påfølgende maling- eller lakkstrøk. Silanene gir på denne måten forankring av maling/lakksjiktet til underlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg