Akrylgummi, syntetisk gummitype som har stor oljebestandighet og god aldringsbestandighet selv ved høyere temperaturer. Akrylgummi består vesentlig av kopolymerer av akrylsyreestere (vanligvis etylakrylat) og mindre mengder andre monomerer som gjør den vulkaniserbar.