Smelteindeks, (forkortet til MI eller MFI, av eng. melt (flow) index), standardisert praktisk mål for hvor lettflytende en smeltet plast er, særlig brukt i forbindelse med polyetylenplast. Generelt vil den avta med økende relativ molekylmasse. De kommersielle polyetylentypers smelteindeks ligger innen området 0,01–80.