Alkathene er registrert varemerke på det første polyetylenet som ble kommersielt fremstilt (ICI 1940).