Uretanskumplast er det samme som polyuretan-skumplast.