Peptisering, prosess der koagulerte, kolloidale partikler blir dispergert til en stabil sol (kolloidal løsning) ved hjelp av egnede kjemiske midler, peptiseringsmidler. I gummiindustrien brukes betegnelsen peptiseringsmidler om stoffer som i små mengder settes til rågummien under mastiseringen for å fremme nedbrytingen av molekylkjedene slik at gummien får den ønskede plastisitet eller løselighet.