Kumenhydroperoksid, organisk væske som brukes som katalysator (initiator) for polymerisasjonsprosesser, bl.a. ved herding av umettet polyesterplast. Formel C6H5·C(CH3)2OOH. Forbindelsen er dessuten mellomproduktet ved den petrokjemiske produksjonen av fenol og aceton via kumen.