Diisocyanater, en type kjemiske forbindelser som brukes bl.a. som utgangsstoffer ved fremstilling av polyuretaner og uretanharpikser generelt og er karakterisert ved at de har to isocyanatgrupper (–NCO) i molekylet.