Fotopolymerisasjon er polymerisasjon som blir initiert av synlig eller ultrafiolett lys.