Fellingspolymerisasjon, prosess der en polymer felles ut etter hvert som den dannes fra en monomer. Utfellingen skjer fordi polymeren er uløselig i monomeren, eller i væsken som monomeren eventuelt er løst i. Slik fremstilles for eksempel tekstilfiberråstoffet polyakrylnitril.