Polyetere, polymerer hvor monomerenhetene er knyttet sammen med eterbindinger. En rekke viktige polymertyper hører til denne gruppen, f.eks. polyetylenoksid, polypropylenoksid, polytetrahydrofuran, polyfenylenoksid og fenoksyharpikser. Polyacetaler og epoksyharpikser regnes også av og til med blant polyeterne. Viktige polyetere med blandet struktur er polyeterestere, polyeterimider, polyetersulfoner og polyetereterketoner.