Sulfatbek er et biprodukt ved fremstilling av tallolje.