Tenyl, enverdig, umettet radikal, –CH=CH2, som inngår i vinylmonomerer som f.eks. vinylklorid, vinylacetat og vinyletere. Også viktige industrielle monomerer som styren, akrylnitril og andre akrylforbindelser inneholder vinylgrupper.