Termoelastisitet, gummilignende karakter som enkelte høypolymere plasttyper viser ved oppvarming. Det er gjerne polymerer med meget høye molekylmasser, eller som har en viss grad av kjemiske tverrbindinger (fornetning), som viser slik termoelastisitet istedenfor den vanlige termoplastisitet.