Fargekraft, et pigments evne til å gi farge. Den måles ved å måle fargen på en blanding av pigmentet med en viss mengde av et hvitt pigment. Hvite pigmenters fargekraft måles vanligvis ved tilsetning av et blått pigment.