Polyacetaler, polymerer hvor molekylene er bygd opp ved acetalbindinger; fremstilles ved polymerisasjon av aldehyder. Det enkleste polyacetal er polyoksymetylen, også kalt polyformaldehyd. Se acetalplast og formaldehyd.