Polybuten (symbol PB) er en kjemisk forbindelse som er råstoff for butenplast, en termoplastisk polymer av 1-buten (butylen), vanligvis med isotaktisk struktur. Den ligner polyetylen og polypropylen, men er noe mer dimensjonsstabil. Den viktigste anvendelse av butenplast er til rør og folier.