Luting er behandling av et materiale eller råstoff med lut. Noen eksempler er fisk (se lutefisk), treverk (se lutbeis), halm (se halmluting) og maling (malingfjerning).