Polyvinyletere, myke, termoplastiske polymerer, fremstilles ved polymerisasjon av vinyletere, formel (–CH2–CH(OR)–n. De viktigste er polyvinylmetyleter, -etyleter og -isobutyleter. De blir mest brukt til selvklebende lim, heftplaster o.l., og som polymere myknere i plast og lakker. Tyggegummi har ofte polyvinyletere som grunnsubstans.