Plastisol er en dispersjon av et plastpulver i en mykner tilsatt pigmenter eller stabilisator. Brukes til belegging med plast, for eksempel polyvinylklorid. Etter at plastisolen er påført i en spredemaskin eller ved dypping, passerer materialet eller artikkelen en varmekanal hvor plastpulver og mykner smelter sammen (homogeniseres), og belegget får styrke og elastisitet. Ved fremstilling av kunstlær og plastbelagt blikk brukes bestrykning med plastisolen, mens arbeidshansker belegges ved dypping i plastisol. Andre produkter, som for eksempel leketøy, fremstilles ved rotasjonsstøping eller skallstøping i oppvarmede former eller ved sprøytestøping, for eksempel av såler direkte på fottøy. Plastisoler er nær beslektet med organosoler og plastigeler. Se også plast.