Salttåkekammer, innretning for hurtigprøving av korrosjonshindrende malinger hvor de bemalte prøvestykkene utsettes for en saltholdig tåke, ofte ved temperaturer høyere enn romtemperatur.