Dispersjonslim, lim der bindemiddelet og eventuelle fyllstoffer foreligger dispergert i vann. De fremstilles vanligvis på basis av ferdige dispersjoner (latekser) av polyvinylacetat, akrylpolymerer, polykloropren, naturgummi eller andre polymerer. De kan ha både helsemessige og prismessige, men ikke alltid kvalitetsmessige fordeler fremfor lim basert på bruk av organiske løsemidler, og er spesielt egnet til liming av porøse materialer som papir, tre, tapeter, tekstiler o.l.