Karbonylharpikser er en fellesbetegnelse som brukes på aldehydharpikser og ketonharpikser. Grunnen er at både aldehyder og ketoner inneholder karbonylgrupper som reagerer ved harpiksdannelsen.